„Mały Odkrywca i Duży uczy się w podróży..." - ROCZNY PROGRAM PRACY

Główny kierunek pracy naszego przedszkola

na rok szkolny 2017/2018

 

„POZNAJEMY KULTURĘ ORAZ  LOKALNE EKOSYSTEMY PRZYRODNICZE WIELKIEJ BRYTANII  I  MALTY POPRZEZ KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY, OBSERWOWANIE, BADANIE I DOŚWIADCZANIE”


PRIORYTET:

„MAŁY ODKRYWCA I DUŻY UCZY SIĘ W PODRÓŻY ZASPOKAJAJĄC SWOJĄ CIEKAWOŚĆ I POTRZEBĘ POZNAWANIA ŚWIATA  -
 KULTURY ORAZ WYBRANYCH ŚRODOWISK PRZYRODNICZYCH INNYCH KRAJÓW”

CELE:

•    poznawanie kultury oraz lokalnych ekosystemów występujących w Wielkiej Brytanii i na Malcie,
•    rozbudzanie zainteresowania językiem obcym nowożytnym - językiem angielskim,
•    rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy- literatura, film, internet,
•    dostrzeganie podobieństw i różnic w krajobrazie Wielkiej Brytanii, Malty i Polski,
•    rozwijanie inwencji  twórczej, kreatywności, umiejętności konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów przyrodniczych
•    rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata przyrody                                                            
•    poznawanie pomników przyrody oraz  podstawowych zasad i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego
•    poszerzanie słownictwa w zakresie języka ojczystego oraz angielskiego
•    rozwijanie procesów poznawczych takich jak: wyobraźnia, pamięć, uwaga, myślenie, zapamiętywanie
•    poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeńGłówny kierunek pracy naszego przedszkola

na rok szkolny 2016/2017

„ODKRYWAMY WYBRANE EKOSYSTEMY PRZYRODNICZE: SAD, RZEKA, ŁĄKA POPRZEZ OBSERWOWANIE, BADANIE I DOŚWIADCZANIE”

PRIORYTET:
„MAŁY ODKRYWCA” ZASPOKAJA SWOJĄ CIEKAWOŚĆ I POTRZEBĘ POZNAWANIA ŚWIATA  POPRZEZ OBSERWOWANIE, DOŚWIADCZENIE I ODKRYWANIE WYBRANYCH ŚRODOWISK PRZYRODNICZYCH

 
CELE:

•    poznawanie różnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy: rzeka, łąka, sad
•    dostrzeganie charakterystycznych zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku
•    rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
•    kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata  roślin i zwierząt
•    dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody
•    poznawanie podstawowych zasad ochrony przyrody 
•    poszerzanie słownictwa o treści przyrodnicze
•    dostrzeganie zależności człowieka od przyrody i przyrody od człowieka
•    wyrabianie  poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego
•    rozwijanie procesów poznawczych takich jak: wyobraźnia, pamięć, uwaga, myślenie, zapamiętywanie
•    poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeńGłówny kierunek pracy naszego przedszkola

na rok szkolny 2015/2016

„ODKRYWAMY WYBRANE EKOSYSTEMY PRZYRODNICZE: POLE, LAS, STAW POPRZEZ OBSERWOWANIE, BADANIE I DOŚWIADCZANIE”

 

PRIORYTET:

„MAŁY ODKRYWCA” ZASPOKAJA SWOJĄ CIEKAWOŚĆ I POTRZEBĘ POZNAWANIA ŚWIATA  POPRZEZ OBSERWOWANIE, DOŚWIADCZENIE I ODKRYWANIE WYBRANYCH ŚRODOWISK PRZYRODNICZYCH
 
CELE:
 
·       poznawanie różnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy: pole, las, staw
·       dostrzeganie charakterystycznych zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku
·       rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
·       kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt
·       dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody
·       poznawanie podstawowych zasad ochrony przyrody 
·       poszerzanie słownictwa o treści przyrodnicze
·       dostrzeganie zależności człowieka od przyrody i przyrody od człowieka
·       wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego
·       rozwijanie procesów poznawczych takich jak: wyobraźnia, pamięć, uwaga, myślenie, zapamiętywanie
·       poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 


Główny kierunek pracy naszego przedszkola

na rok szkolny 2014/2015

oraz 2013/2014

„ODKRYWAMY ŚWIAT - NABYWAMY UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ EKSPERYMENTOWANIE, BADANIE I DOŚWIADCZANIE".  

PRIORYTET:

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO ZASPOKAJA SWOJĄ CIEKAWOŚĆ I POTRZEBĘ POZNAWANIA ŚWIATA POPRZEZ PRZYSWAJANIE, ODKRYWANIE, DOŚWIADCZANIE I EKSPERYMENTOWANIE.

CELE:
 

- prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywanie prostych eksperymentów i doświadczeń,
- kształtowanie logicznego myślenia poprzez interpretowanie wyników, wyciąganie wniosków,
- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej oraz ruchowej,
- aktywizowanie zmysłów podczas obserwacji, doświadczeń i zabaw,
- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- budowanie więzi społecznych z dziećmi z innych krajów partnerskich,
- dzielenie się doświadczeniami i zdobytą wiedzą oraz wykorzystanie jej w różnych sytuacjach.
 


Główny kierunek pracy naszego przedszkola

na rok szkolny 2012/2013 

 Z BOHATERAMI KSIĄŻEK POZNAJEMY ŚWIAT" 

PRIORYTET:


W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO ZASPOKAJA SWOJĄ CIEKAWOŚĆ  
I POTRZEBĘ POZNAWANIA ŚWIATA POPRZEZ OBCOWANIE
Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ INNYCH KRAJÓW.

CELE:

- poznawanie rzeczywistości społeczno-kulturowej: tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych; rozwijanie zainteresowań kulturami innych narodów

- dostarczanie bogactwa przeżyć emocjonalnych w kontaktach z literaturą oraz wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno poprzez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości

- stwarzanie okazji do przejawiania różnych form ekspresji dziecięcej w kontaktach z literaturą dziecięcą

- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczości działań dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami

- wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka

- podnoszenie kompetencji językowych dzieci poprzez stymulowanie ich do ekspresji werbalnej, poszerzanie czynnego i biernego słownika oraz prawidłowe stosowanie form fleksyjnychGłówny kierunek pracy naszego przedszkola 

na rok szkolny 2011/2012

 

 „EKOLOGICZNE ABC CZYLI PRZEDSZKOLAKI BLIŻEJ NATURY”

 
Priorytet: Dzieci kształtują aktywne postawy wobec przyrody

               poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:

1.Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska

   poprzez bezpośrednią obserwację, doświadczenia i zabawę.

2.Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin.

3. Dostrzeganie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski oraz innych krajów. 
Główny kierunek pracy naszego przedszkola
na rok szkolny 2010/ 2011
 
,,TANECZNYM KROKIEM WĘDRUJEMY PO RÓŻNYCH KRAJACH ŚWIATA"
 
PRIORYTET:
 
DZIECKO ZASPOKAJA I ROZWIJA SWOJĄ AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ POPRZEZ PLĄSY I ZABAWY TANECZNE
 
 
Roczny plan pracy realizowany jest poprzez ciekawe i nowatorskie formy:
-          tańce integracyjne wg metody pedagogiki zabawy,
-          improwizacje ruchowe na cztery pory roku,
-          zastosowanie metody Batii Strauss,
-          poznanie Ukrainy, Czech, Węgier, Indii oraz podstawowych kroków tańca 
        charakterystycznego dla danego państwa.
 
Swoje umiejętności taneczne dzieci zaprezentują podczas PRZEDSZKOLNEGO  ŚWIĘTA TAŃCA.