Motyle

 GRUPA "MOTYLE"  dzieci 4 - letnie

 

Nauczycielki: p. mgr Jolanta Bleja, p. mgr Dorota Szmytkowska

Woźna: p. Beata Jarecka