Wiewiórki

 GRUPA ANGLOJĘZYCZNA "WIEWIÓRKI"  dzieci 4 - letnie

 

Nauczycielki: p. mgr Joanna Koźlak, p. mgr Dorota Szmytkowska

Lektorka: p. mgr Anna Widajewicz

Woźna: p. Bożena Hoppe