Pszczółki

 GRUPA  "PSZCZÓŁKI"  dzieci 5 i 6 - letnie

  

Nauczycielki: p. mgr Beata Jargot, p. mgr Aleksandra Mrozik

Woźna: p. Iwona Stempnakowska