Sarenki

 GRUPA ANGLOJĘZYCZNA "SARENKI"  dzieci 5 i 6 - letnie

 

Nauczycielki: p. mgr Wiesława Lipka, p. mgr Małgorzata Michalik (do XI 2012), p. Karolina Kowalska (od XI 2012)

Lektorka: p. mgr Agnieszka Dziemianko

Woźna: p. Marzena Kaczyńska