Colours and toys

Colours – kolory:
red - czerwony,
yellow - żółty,
blue - niebieski,
green - niebieski,
orange - pomarańczowy,
brown - brązowy,
white - biały,
black - czarny,
violet - fioletowy,
pink - różowy,
 Toys – zabawki:
a ball - piłka
a bike - rower
blocks - klocki
 a book - książka
 a car - samochód
a doll - lalka
a  game - gra
 puzzles - puzzle
 a robot - robot
a teddy bear - miś
a train – pociąg
 
ZWROTY:
hello- cześc,
bye bye - pa,  
thank you - dziękuję,
wash your hands/face – umyj ręce, buzię,
dry your hands on a towel – wytrzyj ręce w ręcznik ,
put your shoes on – załóż buty,
show your mark – pokaż swój znaczek ,
sit down - usiądź,
stand up - wstań,
can I have? – czy mogę?,
repeat – powtórz,
please - proszę
Expressions
What’s your name? - Jak masz na imię?
 I’m……
What colour is it?  -  Jaki to kolor?
It’s……
 
 
Songs:
‘’Make a circle’’
Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big. 
Make a circle, small small small. 
Hello hello hello. 
Make a circle, round and round. 
Round and round.
Round and round. 
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up. 
Down down down. 
Up up up. 
Make a circle, down down down. 
Now sit down. 
‘’Teddy Bear’’
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground
Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose
Teddy Bear, Teddy Bear, point to your toes!
Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,
Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground
Teddy Bear, Teddy Bear, turn out the lights-
Teddy Bear, Teddy Bear, say good-night!
 
 ‘If you're happy and you know it’’
If you're happy and you know it 
Clap your hands 
If you're happy and you know it 
Clap your hands 
If you're happy and you know it 
and you really want to show it 
If you're happy and you know it 
Clap your hands 
If you're happy and you know it 
Stamp your feet 
If you're happy and you know it 
Stamp your feet 
If you're happy and you know it 
And you really want to show it, 
If you're happy and you know it 
Stamp your feet 
If you're happy and you know it 
nod your head
If you're happy and you know it 
nod your head
If you're happy and you know it 
And you really want to show it 
If you're happy and you know it 
 nod your head
If you're happy and you know it 
Do all four 
Clap hands, stamp your feet, nod your head
If you're happy and you know it 
Do all four 
Clap hands,, stamp your feet, nod your head
  ‘’5 brown teddies’’
Five brown teddies sitting on a wall.
Five brown teddies sitting on a wall.
And if one brown teddy should accidently fall,
There'd be four brown teddies sitting on a wall.
Then:
a) Four brown teddies sitting on a wall...............
b) Three brown teddies sitting on a wall.............
c) Two brown teddies sitting on a wall..................
d) One brown teddy sitting on a wall......................
e) And if one brown teddy should accidently fall
There'd be no brown teddies sitting there at all!