"Żyj kolorowo i bajecznie, ale zdrowo i bezpiecznie"

Program "Żyj kolorowo i bajecznie, ale zdrowo i bezpiecznie" dotyczy bezpieczeństwa dzieci. Opracowany został w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy współpracy z nauczycielem dzieci 6-letnich p. Arletą Lubrant z Przedszkola Niepublicznego "Źródełko" w Bydgoszczy.

Program ma na celu m.in.:

* uwrażliwienie dzieci na różnego typu zagrożenia oraz odpowiedniego zachowania się w celu uniknięcia tych zagrożeń

* uwrażliwienie rodziców na zagrożenia które mogą spotkać ich dzieci

Cele szczegółowe programu:

Poznawcze (intelektualne)  - DZIECI:

- dokonują analizy i syntezy zachowania innych i właściwie je oceniają,

- potrafią wykonać ćwiczenia pantomimiczne odzwierciedlające charakter człowieka w różnych sytuacjach życiowych,

- potrafią wyciągać wnioski na podstawie zaobserwowanych związków przyczynowo-skutkowych,

- potrafią analizować i uogólniać treść zagadek

Wychowawcze (motywacyjno-emocjonalne) - DZIECI:

- chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach podejmując powierzone im zadania,

- potrafią świadomie kontrolować swoje zachowanie,

- mobilizują do udzielania dobrych rad

Psychomotoryczne (praktyczne) - DZIECI:

- starannie wykonują powierzone zadania ruchowe, pantomimiczne, manualne

Program składa się z sześciu tematów z których każdy poświęcony jest innej problematyce zagrożeń.