grupa "Jeżyki"

W grupie "Jeżyki" rodzice także chętnie uczestniczą w akcji czytelniczej

"Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato".