Tydzień „Podróżujemy po różnych kontynentach, aby poznać świat"

Od poniedziałku 20 maja do piątku 24 maja w naszym przedszkolu "podróżowaliśmy" po różnych kontynentach, aby lepiej poznać świat. Sale przedszkolne zamieniły się w różne kontynenty, na których dzieci zdobywały wiadomości i ciekawostki o ludziach, kulturze, zwierzętach, potrawach czy zwyczajach z różnych stron świata. Podczas tego tygodnia dzieci poznały także instrumenty etniczne z różnych części świata, które przybliżył pan Arkadiusz Timm, a pani Dominka Paszkiewicz i pan Sławomir Rybka pokazali i opowiedzieli dzieciom o  maskach z różnych stron świata, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy!!! Przedszkolacy ozdabiali maski, które otrzymali podczas pokazu. Dzieci wykonywały także charakterystyczne potrawy dla danych kontynentów, którymi częstowali się wzajemnie. Na zakończenie "podróży" po świecie w przedszkolu odbył się bal przebierańców "Dzieci z całego świata", podczas którego dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach, a także prezentowały swoje stroje. Cały tydzień dostarczył nam wielu informacji i radości!

Zdobywanie informacji na temat różnych kontynentów, zwiedzanie sal przedszkolnych - poniedziałek 20.05

 "Jeżyki" - Europa

  "Wiewiórki" - Afryka

"Żabki" - Azja  

"Motyle" - Ameryka Północna

"Pszczółki"- Australia

"Sarenki" - Ameryka Południowa

Pokaz instrumentów etnicznych z różnych stron świata - wtorek 21.05

Pokaz "Maski z różnych stron świata" - środa 22.05

 

 

Zabawa badawcza połączona z degustacją "Smaki z różnych kontynentów" - czwartek 23.05

Impreza ogółnoprzedszkolna "Dzieci z całego świata" - piątek 24.05

Grupy młodsze:

Grupy starsze: