Koło przyrodnicze na tropie owadów w ogrodzie p-lnym

Dzieci z kółka przyrodniczego postanowiły zbadać, jakie owady goszczą w naszym ogrodzie. Wyposażone w zestawy małego badacza i szkła powiększające przeszukiwały miejsca pod kamieniami,pod korą czy na roślinach. Okazało się, ze nasz ogród jest domem i schronieniem dla całego mnóstwa żywych stworzonek. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znaczenia danego gatunku dla przyrody.