Motyle

Grupa  "MOTYLE" dzieci 5,6-letnie


Nauczycielki: p. mgr Zofia Sobieszczyk, p. mgr Beata Zawada

p. mgr Kamila Włodarczyk

Woźna: p. Elżbieta Derka