Jeżyki

Grupa  "JEŻYKI" dzieci 4-letnie


Nauczycielki: p. mgr Marta Arndt, p. mgr Zofia Dahms

p. mgr Marta Krzyżanowska (od IX 2013 - I 2014)

p. mgr Monika Jasudowicz (od I 2014)

Woźna: p. Joanna Jarek