Pszczółki

Grupa "PSZCZÓŁKI" dzieci 3,4-letnie

Nauczycielki: p. mgr Dorota Dąbrowska, p. dyr. Ewa Tomasik

Woźna: p. Marzena Kaczyńska