Żabki

Grupa  "ŻABKI" dzieci 3-letnie

Nauczycielki: p. mgr Beata Jargot, p. Dominika Bogucka

 p. mgr Agnieszka Dziemianko

Pomoc nauczyciela: p. Iwona Pardua

Woźna: p. Iwona Stempnakowska