Comenius-projekt "Odkrywanie świata..."

Tytuł projektu:

ODKYWANIE ŚWIATA.
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ EKSPERYMENTOWANIE I ODKRYWANIE.
 
Cele:

-Zaszczepianie pragnienia odkrywania świata, zarówno u dzieci, jak i dorosłych,

-Stwarzanie dzieciom warunków do obserwacji procesów zachodzących w środowisku,

- Tworzenie bogatej bazy eksperymentów przez nauczycieli z krajów partnerskich w pracy z dziećmi,

- Promowanie procesu uczenia się przez całe życie,

- Rozszerzanie zdolności do krytycznego i logicznego myślenia u dzieci,

- Poszerzanie wiedzy o innych krajach, ich kulturze i języku,

- Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata,

- Uczenie już we wczesnym wieku nauk ścisłych m.in. fizyki, chemii, nie tylko w rozumieniu tradycyjnym, ale i w połączeniu z innymi dziedzinami m.in. nauki  humanistyczne, społeczne,

Promowanie równości między dziećmi, angażując w równym stopniu dziewczynki i chłopców,

- Wzbogacanie kompetencji i wiedzy nauczycieli w zakresie nauk ścisłych we wczesnym nauczaniu,

- Propagowanie nauki języków obcych,

- Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Nasi partnerzy:

ESTONIA

Przedszkole: Tallinna Asunduse Lasteaed 

(miejscowość: Talin)

HISZPANIA

Przedszkole: Colegio Público de Beriáin

(miejscowość: Beriáin)

TURCJA:

Przedszkole: 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu

(miejscowość: Tokat)

LITWA:

Przedszkole: Kėdainių loKedainiai Pre-school education school “Zilvitis”pšelis-darželis “Žilvitis“

 (miejscowość: Kiejdany)