Koło muzyczne ,,Odkrywamy dźwięki”

Zajęcia umuzykalniające „Odkrywamy dźwięki” prowadzi p. mgr Beata Jargot.

Edukacja muzyczna jako jeden z kierunków edukacji dziecka w przedszkolu, w sposób szczególny rozwija percepcję słuchową, aktywną postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną.

Zajęcia mają na celu:

- pobudzenie aktywności intelektualnej poprzez tworzenie i słuchanie muzyki,

- odkrywanie przez dzieci własnych możliwości i umiejętności prezentowania ich,

-  rozbudzanie zainteresowania muzyką jako dziedziną sztuki,

- integrację z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych,

- organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam),

- rozwijanie wrażliwości muzycznej, inwencji twórczej i inspirowanie do samodzielnego działania,

- tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach,

- rozwijanie podzielności uwagi, sprawnego postrzegania sprawnej pamięci, procesów analizy,

- umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny,

- rozwijanie poczucia własnej wartości pewności siebie oraz umiejętności samooceny.