Zajęcia w przedszkolnym laboratorium ,,Odkrywamy świat”

Zajęcia w przedszkolnym labolatorium prowadzone są przez nauczycielki z poszczególnych grup.

 

W ramach zajęć w przedszkolnym labolatorium dziecko między innymi:
 
- pozna niektóre właściwości magnesów,
- wykona proste doświadczenia,
- sprawdzi co pływa, a co tonie w wodzie,
- pozna rozpuszczalność niektórych substancji w wodzie,
- nauczy się obsługiwać mikroskop, korzystać z lupy i innych przyborów labolatoryjnych,
- doskonali umiejętność wnioskowania i uogólniania,
- przeprowadzi obserwacje zjawisk przyrodniczych,
- wzbogaci słownik o nowe pojęcia z dziedziny nauk ścisłych,
- podzieli się doświadczeniami oraz zdobytą wiedzą z innymi, jak i wykorzysta ją w różnych sytuacjach.