Konferencja "Kompetencje naukowe w przedszkolu..."

W ramach współpracy partnerskiej między placówkami oświatowymi w oparciu o realizowany  projekt Comenius, dnia 21 października 2013r. w naszym przedszkolu odbyła się konferencja pt. "Kompetencje naukowe w przedszkolu i szkole podstawowej - magnetyzm w klasie" z udziałem gości z Hiszpanii – panią  Maríą José Gómez  Díaz oraz panią Maríą  Valdes. Głównym tematem przedstawionej prezentacji było poznanie działania magnesu i związanych z tym różnych zjawisk. Uczestnicy konferencji poznali propozycje zabaw badawczych z dziećmi z wykorzystaniem magnesu w celu wyjaśnienia im zjawiska przyciągania magnetycznego. Różnorodność zaprezentowanych prostych doświadczeń pokazała w jaki sposób można rozbudzać u małych dzieci ciekawości w poznawaniu, odkrywaniu i zgłębianiu tajemnic otaczającego je świata wykorzystując przedmioty codziennego użytku. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem sali do zabaw badawczych w grupie „Motyle” – NASZEGO PRZEDSZKOLNEGO LABORATORIUM.