SPRZĄTANIE ŚWIATA

   W dniach 18-20 września odbyła się 16 edycja międzynarodowej kampanii "Sprzątanie świata", której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Nasze przedszkole również brało udział w akcji. Dzieci ze wszystkich grup z wielkim zaangażowaniem sprzątały najbliższą okolicę.