PASOWANIE NA ŻAKA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na Żaka Przedszkolaka jest bardzo ważnym wydarzeniem dla dzieci należących do koła turystycznego. Na pierwszym spotkaniu uczestników tego koła dzieci otrzymały znaczek Żaka Przedszkolaka oraz zapoznały się z Kodeksem Dobrego Turysty. Dzięki przynależności do koła turystycznego przedszkolaki wzbogacają swoją wiedzę o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, poznają zwyczaje, legendy, baśnie, zabytki kultury rozwijając poczucie przynależności narodowej, uczą się więzi z własnym krajem i regionem.