Konkurs ,,Emisja - nasza misja już od przedszkola”

18 czerwca 2014 r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs wiedzy nt. ,,Emisja- nasza misja już od przedszkola” pod patronatem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Był to konkurs międzyprzedszkolny, w którym wzięły udział dzieci z Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 70, Przedszkola nr 61 oraz z naszego przedszkola. Celem konkursu było utrwalenie wiedzy na temat dbania o środowisko w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń i poszerzenie wiedzy dzieci na temat alternatywnych źródeł energii. Dzieci pochwaliły się dużą znajomością tematu! Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za swoją bogatą wiedzę!