Pszczółki


GRUPA "PSZCZÓŁKI"

Nauczycielki: p. mgr Joanna Koźlak, p. mgr Dorota Szmytkowska

p. mgr Anna Widajewicz

Woźna: p. Bożena Hoppe