Projekt "Leśna skrzynia skarbów"

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów powstał w Przedszkolu Niepublicznym „Tęcza” w Bydgoszczy przy współpracy Nadleśnictwa w Żołędowie oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad projektem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Nagrody dla wszystkich placówek biorących udział w projekcie przygotowuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.


„Leśna Skrzynia Skarbów” to zbiór materiałów dydaktycznych, książek, plansz które dotyczą szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej. Skrzynia "podróżuje" po przedszkolach i jest inspiracją oraz pomocą dla nauczycieli by organizować zajęcia z edukacji przyrodniczej. Głównym celem projektu jest propagowanie wiedzy o lesie, wyrabianie nawyków proekologicznych oraz kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrody ojczystej. W ramach projektu dzieci między innymi poznają środowisko przyrodnicze lasu, jego ekosystemy, zapozają się z warunkami życia niektórych zwierząt, wiedzą dlaczego należy chronić i dbać o las.


W roku szkolnym 2017/2018 dzieci z naszego przedszkola brały udział w projekcie edukacyjnym „Leśna skrzynia skarbów”. Prace plastyczne o tematyce „Las i jego mieszkańcy” oraz „Dbamy o czystość w lesie” zostały zamieszczone na wystawie zorganizowanej w Nadleśnictwie Żołędowo. Można je tam oglądać do końca czerwca.


 

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 przedszkolaki ponownie wzięły udział w tym projekcie. W październiku „Leśna Skrzynia Skarbów” pomagała poznawać dzieciom środowisko przyrodnicze lasu i jego ekosystemy, warunki życia niektórych zwierząt i naturalne środowisko sprzyjające ich życiu. Powstało wiele leśnych kącików w naszych salach. Zobaczcie sami!