Kynoterapia - zajęcia z psem

SŁÓW KILKA O KYNOTERAPII…

Kynoterapia jest to metoda wzmacniająca efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. (źródło: http://www.kynoterapia.eu/standardy.html)

Edukacja z Psem (EP)- to zajęcia, mające na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dzięki temu dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel - pies. Zajęcia te pomagają również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w przedszkolu. Zajęcia prowadzone są w grupach  lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny.  ( źródło: http://www.kynoterapia.eu/standardy.html)

Pies terapeutyczny jest psem społecznym, przewidywalnym, odpowiednio wyszkolonym oraz pozytywnie zdał Egzamin na Psa Terapeutycznego. Regularnie podlega kontroli weterynaryjnej. Więcej informacji na temat psów terapeutycznych znajduje się na stronie PTK.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:  

http://www.kynoterapia.eu/ 


W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są dla wszystkich grup - bezpłatnie,

wg harmonogramu.

w oparciu o autorski program wychowawczo-edukacjny

"Bawię się i uczę wspólnie z psem".

    

                                                                                                      ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

                                                                                       mgr Marta Arndt / Kynoterapeuta nr leg. C-A001/ 

                                                                                      Roxy / Pies Terapeutyczny  rasy Golden retriver/


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA AKTYWNY UDZIAŁ W ZBIÓRCE DLA BYDGOSKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT "PACZKA DLA ZWIERZACZKA"!!!

Takie oto podziękowanie otrzymaliśmy: