WYCIECZKA DO POMORSKIEGO MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 18.11.2009 r.

Wycieczka do Pomorskiego Muzeum Wojska Polskiego była bardzo interesująca. Dzieci miały okazję dokładnie przyjrzeć się różnym rodzajom broni i wysłuchać ciekawych opowieści pana przewodnika. Przedszkolaki dowiedziały się się, że żołnierze na koniach to kawaleria, widziały także różne mundury żołnierzy, którzy brali udział w wojnie i już wszyscy wiedzą , dlaczego mundury czołgistów są koloru czarnego. Nikt nie przypuszczał, że szkolenie pilota odrzutowca trwa 8 lat. Takie spotkania z historią powodują łatwiejsze i trwalsze przyswajanie wiedzy.