Wycieczka kółka turystycznego

9 kwietnia br. dzieci z kółka turystycznego WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA wraz ze swoimi opiekunami były na pieszej wycieczce na Stare Miasto. Był to nasz pierwszy „egzamin” praktyczny sprawdzający umiejętność orientacji w terenie, korzystania z planu miasta czy posługiwania się kompasem.  Po przypomnieniu wszystkim uczestnikom „podstawowych zasad dobrego turysty” i wyznaczeniu na planie miasta trasy wycieczki z wielkim entuzjazmem, przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy w miasto!!! Trasa z przedszkola wiodła bocznymi uliczkami Osiedla Błonie, między innymi ulicą Seminaryjną przez Rondo Poznańskie i dalej przez most Solidarności idąc ulicą Focha dotarliśmy do Opery NOVA. Będąc na Placu Teatralnym mieliśmy już wspaniały widok na Brdę, wyspę św. Barbary, Farę, kościół Klarysek. A z mostu im. Jerzego Sulimy - Kamińskiego na charakterystyczny budynek z czerwonej cegły Poczty Polskiej, pomnik Trzy Gracje, Przechodzącego przez rzekę, stare i nowe spichrze, bulwary Starego Portu oraz na Stare Miasto. Oglądając makietę naszego miasta, tak jak z lotu ptaka doskonale widać, że Bydgoszcz otoczona jest rzekami: Brdą (która przepływa przez samo centrum) i największą rzeką Polski - Wisłą. Stare Miasto prezentuje się bardzo ładnie. Kolorowe, odrestaurowane kamieniczki (w jednym z okien ukazuje się pan Twardowski o godz. 13.13 i 21.13), Pomnik Walki i Męczeństwa i Ratusz. Wnętrze najstarszego w Bydgoszczy kościoła Bydgoskiej Fary zrobiło na nas ogromne wrażenie. Wśród zieleni na Wyspie Młyńskiej po odpoczynku i posileniu się, podziwiając Bydgoską Wenecję  wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ostatnim punktem naszej wędrówki było wspólne zdjęcie pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego. Celem naszej wyprawy było nie tylko upamiętnienie 669 rocznicy nadania praw lokacyjnych Bydgoszczy przez króla Kazimierza Wielkiego (19.04.1346r.) ale również bezpośrednie poznawanie historii, zabytków i odkrywanie urokliwych zakątków naszego miasta, a także odszukanie charakterystycznych miejsc ze znanej nam piosenki o Bydgoszczy. W czasie wycieczki dzieci popisały się  wiedzą o naszym mieście i zdały „egzamin turysty” wykazując się przy tym dużą wytrzymałością fizyczną, jak na tak długą pieszą wyprawę. GRATULUJEMY !!!