Pszczółki

GRUPA "PSZCZÓŁKI"

Nauczyciel: p. mgr Wiesława Lipka

Woźna: p. Beata Jarecka