Jeżyki

GRUPA "JEŻYKI"

Nauczycielki: p. mgr Beata Zawada, p. dyr. mgr Ewa Tomasik

p. mgr Eliza Studniarz-Drozda

Woźna: p. Elżbieta Derka