Biedronki

GRUPA "BIEDRONKI"

Nauczycielki: p. mgr Dorota Dąbrowska, p. mgr Beata Jargot

 p. mgr Agnieszka Dziemianko

Woźna: p. Marzena Kaczyńska