Tydzień "Razem z myszką Tolą poznajemy środowisko polne zimą"

Od 29 lutego do 4 marca realizowaliśmy temat kompleksowy

"Razem z myszką Tolą poznajemy środowisko polne zimą"

PONIEDZIAŁEK
Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat „ekosystemu polnego”, dowiedziały się co dzieje się na polu zimą, poznały gatunki myszy i zwierząt spokrewnionych z myszą polną. Dowiedziały się także o potrzebie dokarmiania zwierząt zimą, aby zapobiec szkodom na polach, które wyrządzają zwierzęta poszukujące pożywienia zimą. Przedstawiły w formie plastycznej wierzbę – drzewo charakterystyczne dla krajobrazu polnego. Porównywały gałązki różnych gatunków wierzby oraz przeprowadziły eksperyment ich ukorzenienia w wodzie, piasku i czarnoziemie.

WTOREK
Przedszkolacy dowiedzieli się jakie czynności wykonuje rolnik zimą oraz obejrzeli prezentację na temat „Maszyny rolnicze”. Śpiewali kołysankę „Mała myszka” oraz  obejrzeli film „Sekretne życie myszy”.

ŚRODA
Dzieci poznały cykl produkcyjny „Od ziarenka do bochenka”, układając historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności. Badały wielozmysłowo różne rodzaje ziaren zbóż oraz różne rodzaje mąki (pszenną, żytnią, razową, orkiszową i ziemniaczaną). Wspólnie z nauczycielem pozyskiwały mąkę z ziarna wykorzystując moździerz oraz kamienie. Wysiewały ziarna na różne podłoża: piasek, czarnoziem czy na watę.

 

CZWARTEK
Tego dnia przedszkolacy poznali zająca szaraka oraz myśliwskie nazwy jego budowy ciała: omyk, słuchy, skoki, turzyca, trzeszcze; w oparciu o utwór literacki. Wykonali prace plastyczną przedstawiająca zająca. W eksperymencie badawczym dzieci posadziły cebulę na różnym podłożu: wodzie, ziemi, piasku.

PIĄTEK
W przedszkolu gościła pani Milena Hoffa z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, która przybliżyła dzieciom warunki panujące na polu w zimie oraz pokazała eksponaty maszyn rolniczych. Dzieci poznały różne odmiany kapusty (biała, czerwona, pekińska) określając ich kolor, zapach, kształt. W zabawie badawczej  porównywały różne próbki gleby (ogrodowa, piasek, glina), obserwowały w jakim tempie przepływa przez nie woda.