Tydzień „Wiosna u żabki Kumki, czyli co słychać w stawie”

Od 11 – 15 kwietnia br. realizowaliśmy cykl dot. ekosystemów pt. „Wiosna u żabki Kumki, czyli co słychać w stawie”.  Głównym celem tygodniowego tematu kompleksowego było między innymi: wzbudzanie zainteresowań światem przyrody, poznawanie wybranego ekosystemu i jego charakterystycznej fauny i flory, kształtowanie  zachowań proekologicznych.

PONIEDZIAŁEK
Podczas prezentacji multimedialnej pt. „Rodzina i przyjaciele żabki Kumki” poznaliśmy rodzinę płazów do której należą między innymi żaby. Dowiedzieliśmy się o nich wielu ciekawostek. Poznaliśmy żaby chronione w Polsce ze względu na ich mają liczebność i znaczenie w ekosystemie, ich wygląd i zwyczaje. Bawiliśmy się również wesoło przy piosence „Mały staw, dużo żab”. W drugiej części dnia  podczas zabawy badawczej dowiedzieliśmy się – skąd się biorą małe żabki. Przez mikroskop i lupę oglądaliśmy żabi skrzek. Bardzo to dziwne i ciekawe, że z takich małych czarnych kuleczek wyrośnie później żabka.

WTOREK
W tym dniu żabka Kumka odkryła nam dalsze tajemnice ze swojego żabiego życia. Poznaliśmy cały etap cyklu rozwoju żaby - a przy tym nowe pojęcia: jajka żabie czyli skrzek, kijanka, żabka. Ale to dziwne, że mała żabka najpierw podobna jest do rybki, bo nie ma łapek tylko ogonek. W miarę upływu czasu ogonek jej się skraca, a wyrastają najpierw dwie przednie, a potem jeszcze dwie tylne dłuższe łapki - aż w końcu jest podobna do żabki którą znamy. Po wysłuchaniu tych wszystkich ciekawostek i obejrzeniu ilustracji każdy przedszkolak wykonał swoją żabkę albo rybkę wykorzystując zużyte płyty CD. W zabawie badawczej porównywaliśmy wodę z naszego oczka wodnego i z kranu. Widać, że żabkom ona nie szkodzi, ale my nie moglibyśmy pić wody bezpośrednio ze stawu.

ŚRODA
Tego dnia odbyła się wycieczka autokarowa do Myślęcinka, do Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Pogoda nam dopisała. Podczas wycieczki mieliśmy okazję poznać w bezpośredniej obserwacji ekosystem wodny w okresie wiosennym. Panujące nad stawem warunki, rosnące tam rośliny, żyjące zwierzęta, owady. Mogliśmy posłuchać śpiewu ptaków i poczuć zapach wiosennej łąki i kwitnących drzew. Będąc nad wodą wszyscy pamiętali o zasadach bezpieczeństwa jakie obowiązują podczas przebywania w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Przy tej okazji mogliśmy również zobaczyć rośliny rosnące nad brzegiem i w wodzie wczesną wiosną. W sali badawczej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oglądaliśmy bardzo ciekawą prezentację multimedialną oraz mogliśmy zaobserwować żywe okazy żaby w różnym etapie jej rozwoju. Dowiedzieliśmy się, że żaba moczarowa aby spodobać się swojej partnerce zmienia skórę na kolor niebieski. Poznaliśmy jeszcze inne różne gatunki żab: rzekotka drzewna, ropucha szara, zielona, żaba trawna itp. Ich zwyczaje, miejsce bytowania oraz czyhające zagrożenia nie tylko ze strony naturalnych drapieżników ale także ludzi i rozwijającej się cywilizacji.

CZWARTEK
Wiosna to piękna pora, w której przyroda budzi się do życia, może dlatego jest często tematem utworów literackich. Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Ryby, żaby i raki …” to jeden z przykładów nawiązujących do realizowanej tematyki, który był również inspiracją i zachętą do wzięcia udziału w zaplanowanym przedszkolnym  konkursie recytatorskim. Odzwierciedleniem treści wiersza było samodzielne wykonanie przez dzieci stawu techniką 3D. Współpraca dzieci w grupie wypadła bardzo pomyślnie. Efekt był wspaniały co odzwierciedlała radość dzieci ze swej pracy.

PIĄTEK
Podsumowaniem tygodnia - „Staw wiosną” był udział w przedszkolnym konkursie pt. „Ryby, żaby i raki…” ujawniający zdolności recytatorskie przedszkolaków. Okazało się, że nie tylko starszacy potrafią nauczyć się na pamięć długiego wierszyka o żabce czy rybce. Również zachęcone maluchy odważnie, bez tremy zabłysły swoimi zdolnościami recytatorskimi występując przed honorowymi gośćmi: p. Mileną, p. Dyrektor naszego przedszkola i całą publicznością przedszkolną. Dzieci spisały się na medal. Wszystkie za swój występ otrzymały gorące brawa oraz pamiątkowe dyplomy i książki.  Utrwaleniem wiadomości  o mieszkańcach stawu były kolejne bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne z udziałem  p. Mileny  z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego z Minikowa. Dziękujemy uczestnikom i ich rodzicom za udział w konkursie, a pani Milenie za ciekawe zajęcia!