Tydzień „Wiosna u myszki Toli, czyli co słychać na polu”

Od 25 – 29 kwietnia br. realizowaliśmy cykl dotyczący ekosystemów pt. „Wiosna u myszki Toli, czyli co słychać na polu”.  Głównym celem tygodniowego tematu kompleksowego było między innymi: wzbudzanie zainteresowań światem przyrody, poznawanie wybranego ekosystemu i jego charakterystycznej fauny i flory, kształtowanie  zachowań proekologicznych. Podczas oglądania interesującej prezentacji multimedialnej pt. „Co słychać na polu wiosną?” dzieci zapoznały się z pracami wykonywanymi przez rolnika tj. orka, bronowanie, kultywowanie, wałowanie, siew i sadzenie. Miały również możliwość okazję obejrzeć wystawę eksponatów maszyn rolniczych. W trakcie trwania całego tygodnia dzieci gromadziły doświadczenia w toku przyrodniczych zabaw badawczych np. rozmnażanie wegetatywne roślin na przykładzie ziemniaka, sadzenie pietruszki i fasoli na różnym podłożu, a także założyły hodowlę dżdżownic. Na podstawie wszystkich eksperymentów badawczych dzieci wnioskowały o tym, co potrzebuje roślina do wzrostu. Interesującym zagadnieniem dla dzieci było poznanie sprzymierzeńców i szkodników z pól, a także poznanie łańcucha pokarmowego występującego w tym ekosystemie. Podczas zajęć plastyczno-technicznych dzieci wykonały bażanta oraz skonstruowały traktor przy użyciu surowców wtórnych. Na zakończenie tygodnia przedszkolaki obejrzały film edukacyjny podsumowujący zdobyte wiadomości z ekosystemu pole.