Konkurs „Najmłodsi tropią zabytki Bydgoszczy – PODRÓŻ W CZASIE”

 29 kwietnia 2016 roku nasze przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs „Najmłodsi tropią zabytki Bydgoszczy – PODRÓŻ W CZASIE” w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego

W konkursie wzięły udział dzieci z bydgoskich przedszkoli: P9, P33, P34, P66, P70. Zadaniem dzieci była wędrówka uliczkami Starego Miasta wraz z nauczycielami i poszukiwanie zabytków wskazanych na mapce z trasą konkursu. Na każdej „stacji” dzieci rozwiązywały zadania, podczas których miały możliwość porównania urokliwych miejsc Bydgoszczy przedstawionych na starej fotografii i obecnie - jak zmieniły się na przestrzeni czasu.
Spacer wśród staromiejskich kamieniczek, nieopodal Pomnika Króla Kazimierza, przez most Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Plac Teatralny i ulicą Mostową zakończyła lekcja muzealna w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Spichrzach pt. „MÓJ REGION I JEGO HISTORIA". W muzeum nastąpiło również uroczyste podsumowanie konkursu. Nagrody wręczyli członkowie szacownego jury: pani Katarzyna Gołębiewska - asystent Działu Promocji i Edukacji Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiegio, pan Jerzy Derenda - Prezez TMMB oraz pani dyrektor Ewa Tomasik.