"Odkrywanie świata dźwięków" warsztaty międzyprzedszkolne

Żyjemy w świecie pełnym dźwięków. Poznawanie otaczającego świata jest świetną zabawą. Wiedzą o tym najlepiej dzieci. 12 maja 2016r. w ramach realizacji Bydgoskiego Grantu Oświatowego w naszym przedszkolnym laboratorium odbyły się międzyprzedszkolne warsztaty pt. „Odkrywanie świata dźwięków”. W warsztatach uczestniczyły dzieci z pięciu bydgoskich placówek, były to przedszkola nr 9, 24, 68, 70, 34 oraz zaproszeni honorowi goście Starszy Wizytator Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty Pani Barbara Szczepkowska, Konsultant metodyczny KPCEN pani Krystyna Karpińska, Dyrektor przedszkola nr 70 Pani Elżbieta Radzikowska z wielką uwagą przyglądały się przebiegowi warsztatów oraz proponowanym na poszczególnych stanowiskach zabawom badawczym. Obserwowane oraz samodzielnie wykonywane  doświadczenia  miały na celu rozbudzić  w przedszkolakach ciekawość małych odkrywców rozwijając ich kompetencje naukowe. Dzieci wykonywały różne doświadczenia i eksperymentowały z niewidzialną falą dźwiękową. Bezpośrednie doświadczanie drgań i wibracji cząsteczek materii uświadomiło dzieciom, że nośnikiem fali dźwiękowej może być nie tylko powietrze, ale również woda, szkło, metal, drewno a nawet sznurek. Jedynie w próżni dźwięk nie rozchodził się, ponieważ nie ma w niej cząsteczek, które mogłyby go przenosić. Dzieci wróciły do swoich przedszkoli bogatsze o nową wiedzę dotyczącą otaczającego je świata i wszechobecnego dźwięku, który w nadmiarze może być bardzo szkodliwy dla naszych uszu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania i upominki, jako zachęta do dalszego eksperymentowania z dźwiękiem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miłe spotkanie!!!